Úspora energie

Súčasné trendy v navrhovaní budov sú ovplyvnené nárokmi na úsporu energií v miere, s akou sme sa v histórii nestretli. Komplexnosť požiadaviek na stavebné riešenia a jeho skĺbenie s nárokmi na komfort a dizajn nás stavia pred úlohu vyvážiť úžitkovú a estetickú stránku konceptu aj s ohľadom na rozdielnosť vplyvov klímy v zimnom a letnom období.

Pozornosť sa v prvom rade sústreďuje na problematiku tepelných strát, teda zimného obdobia. Stále častejšie však zaznieva volanie po účinnom a ekonomickom riešení pre letné mesiace.

Najmä pre letné obdobie je vhodným spôsobom tienenia používanie screenových clôn. Je to jediný typ tieniacej techniky, ktorým možno dosiahnuť želané zamedzenie tepelných ziskov, teda prehrievaniu interiéru v letných mesiacoch, pri súčasnom zachovaní zrakovej pohody a vizuálneho kontaktu s okolím. Pozitívne tak možno ovplyvniť energetickú bilanciu budovy znížením, či úplnou elimináciou nákladov na chladenie, prípadne nútené vetranie.

Tu sa ponúka využitie našich produktov typu Screen, Lockscreen a Cablescreen. Potrebné podklady nájdete v sekcii na stiahnutie. Súčasťou našej ponuky je aj technická podpora produktov.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!
903 726 277 info@minirol.sk

Ďalšie články