4 hlavné prednosti premyselných brán Minirol

Rolovacie lamelové brány sú navrhnuté na použitie do exteriéru skladov, hangárov, výrobných hál alebo tovární. Brány značky Minirol sú konštruované do prevádzok s požiadavkou na prejazd nadmerných vozidiel a veľkú frekvenciu používania. Spoznajte popri tejto základnej charakteristike produktu 4 zásadné výhody brán.

Úspora miesta a jednoduchá údržba

Priemyselné brány Minirol nezaberajú pri montáži ani pri následnej prevádzke takmer žiadny priestor. Lamelový pancier sa navíja do subtílneho boxu a celý navíjací systém je navrhnutý pre desiatky použití za deň.
K ďalším prednostiam patrí možnosť jednoduchej a rýchlej opravy mechanického poškodenia brány. Vďaka jednoduchej konštrukcii nie je, v porovnaní s inými typmi brán, potrebné vykonávať pravidelnú výmenu jednotlivých prvkov brán. 

Bezpečnosť brán

Brány Minirol nielenže spĺňajú medzinárodnú normu EN 13241-1, ale umožňujú tiež doplnenie systému o ďalšie bezpečnostné prvky ako:
  • Vodiaca lišta s veternými hákmi sa používa pri bránach vyšších ako 6 m. Aj pri extrémnych poveternostných podmienkach tak možno zaručiť stabilitu rozmerných lamelových brán.
  • Detektor prekážok sa umiestňuje do spodnej časti brány. V prípade kontaktu brány s prekážkou okamžite zastaví jej pohyb a predíde tak kolízii s nevhodne opretým bicyklom alebo autom zaparkovaným v nedostatočnej vzdialenosti od panciera.
  • Infrazávora stráži priestor pod bránou, čím chráni predovšetkým obyvateľov domu. Vďaka rýchlej detekcii napríklad hrajúcich sa detí okamžite rozpozná pohyb pod bránou a zastaví jej chod.
pv_2.jpg

Výroba na mieru

Minirol je značka na zákazku vyrábaných rolovacích brán. Vďaka tomu môže výrobca zákazníkom ponúkať rôzne vyhotovenia brán podľa zvoleného typu lamely, rýchlosti otvárania a zatvárania brány a požiadaviek na riadenie, ovládacie prvky alebo povrchovú úpravu panciera. Vďaka možnosti výberu farby a povrchovej úpravy lamiel bránu ľahko zladíte s ostatnými vstupmi alebo firemnými farbami.

Ponuka brán do špeciálnych prostredí

Pretože si výrobca brán Minirol uvedomuje, že mnoho klientov má vďaka povahe svojej činnosti zvláštne požiadavky, ponúka konštrukciu brán prispôsobenú rozmanitým podmienkam – napr. brány do výbušného prostredia, rozmerovo atypické brány, brány s pancierom z nepriestrelných lamiel alebo protipožiarne brány.

Minirol.Newsletter.Info