4 tipy pre správnu údržbu screenových roliet

Vonkajšie tienenie je investícia, ktorú chceme čo najviac zúročiť. Máme pre vás tipy, vďaka ktorým budete vedieť, ako sa o rolety vhodne starať a predĺžiť tak ich životnosť a správne fungovanie.

Tip č. 1: Nečakajte na prvý problém

Aby ste mohli rolety používať čo najdlhšie, je dôležité riadiť sa v prvom rade pokynmi výrobcu a montážnej firmy. Okrem informácií o ovládaní bude k pokynom patriť aj odporúčanie na údržbu a pravidelné revízie. To znamená skontrolovať rozvíjanie a navíjanie rolety, stav tkaniny a všetkých častí rolety a overiť funkčnosť koncových spínačov nielen pred sezónou, ale aj po nej. Ak budete mať akékoľvek podozrenie na neštandardný chod rolety, kontaktujte montážnu firmu, aby prišla na odbornú revíziu.

Tip č. 2: Starajte sa o screeny aj s oknami

V prípade údržby užívateľa zaujíma, ako často a v akej miere sa jej majú venovať, aby niečo nezanedbali. Pretože neexistujú univerzálne inštrukcie ani pre tienenie všeobecne, ani špeciálne pre screenové rolety, odporúčame sa im venovať vždy spolu s umývaním okien. Tie tiež umývate podľa aktuálneho znečistenia a počasia. V prípade nárazového znečistenia počas peľovej sezóny alebo pri búrke je vhodné vyčistiť ich hneď.
drnovice_full_6.jpg

Tip č. 3: Používajte čistú vodu

Na údržbu interiéru a okien nájdete v obchodoch celý rad špecializovaných čističov aj na tú najodolnejšiu špinu. To však neplatí pre protislnečné rolety. Nielenže na ne budete len ťažko zháňať konkrétny prípravok, nie je to ani vo vašom záujme. Na bežnú údržbu totiž úplne postačí vodou navlhčená handrička, prípadne mydlový roztok. Lakovaným hliníkovým častiam a tkanine s PVC vrstvou by totiž čističe na báze riedidiel, rozpúšťadiel alebo bielidiel nemuseli urobiť tú najlepšiu službu. Na údržbu preto nepoužívajte ani čistiace pasty a piesky. 

Tip č. 4: Obmedzte rizikové situácie

Aj keď to pre vás nebude asi žiadne prekvapenie, opakovanie je matka múdrosti. Na predĺženie životnosti chráňte screeny pred znečistením od maľovania alebo stavebných úprav. Používajte ich pri max. teplote do 30 °C a min. teplote do -5 °C. Pri veľkom vetre alebo búrke rolety vysuňte do boxu, aby ste ich ochránili pred poškodením.
9.jpg


Minirol.Newsletter.Info