Čo ste možno nevedeli o predokenných a screenových roletách alebo 7 otázok a odpovedí

Pri výbere vhodného tienenia vám môžu napadnúť ďalšie a ďalšie otázky, na ktoré chcete poznať odpoveď skôr, než sa rozhodnete. Ako je to s prípravou na montáž a s rozsahom prác dodávateľskej firmy? A ako so starostlivosťou, odolnosťou a životnosťou tienenia? O tom všetkom sa dočítate v našom článku.

1. Sú lepšie plastové, alebo hliníkové rolety?

Odpoveď sa síce môže zdať jasná, my vám však vysvetlíme, v čom ten rozdiel materiálov presne spočíva. Hliníkové rolety na okná majú lepšiu farebnú stálosť a variabilnejšiu škálu pre lakovanie. Sú tiež pevnejšie a vďaka tomu je možné vyrobiť ich aj vo väčších rozmeroch. Pri chode majú nižšiu hlučnosť a poskytujú lepšiu ochranu pred neoprávneným vniknutím do objektu. PVC lamely sú celkovo na ústupe a trendom sú jednoznačne hliníkové lamely.

2. Aká je životnosť vonkajších roliet a na čo sa vzťahuje záruka?

Životnosť vo všeobecnosti ovplyvňuje celý rad faktorov. Základom je však spôsob používania, vplyv počasia, pravidelná starostlivosť a údržba. Manuálne ovládané lamely trpia nesprávnym používaním. Motoricky ovládané lamely, ktorých funkciu sťahovania a vyťahovania predokenných roliet proti slnku preberá motor, tento problém nemajú. Na motor je navyše poskytovaná nadštandardná záruka 5 rokov.

3. Aká je odolnosť predokenných roliet voči vetru a mrazu?

Vonkajšia roleta je považovaná za okenicu, tzn. že v prípade nepriaznivého počasia a silného vetra ochráni okná. Minirol ponúka rôzne typy lamiel v kombinácii s rôznymi typmi vodiacich líšt, ktoré sa volia podľa predpokladanej veternosti v danej oblasti. Každý roletový pancier má v závislosti na veľkosti, použitej lemele a vodiacej lište inú triedu zaťaženia vetrom, ktorá je podložená záťažovými testami.

V prípade primrznutia rolety k parapetu výrobca odporúča  nechať ju voľne odmrznúť. V prípade nahriatia koncovej lišty by mohlo dôjsť k deformácii výplne lamiel, ktorú tvorí PUR pena. V ponuke značky Minirol nájdete motory so zabudovanou ochranou. Konkrétne motor Somfy Oximo rozpozná väčšiu záťaž a sám sa zastaví. Nedôjde tak k poškodeniu roliet.

4. Čo všetko v súvislosti s montážou rieši dodávateľ tienenia a čo stavebník?

V prvom rade je treba uviesť, že stavebník vždy dostane od dodávateľa všetky potrebné informácie na prípravu montáže. Stavebník tiež musí mať pripravenú stavbu na montáž – to je tzv. stavebná pripravenosť, ktorá pre novostavby vychádza z projektovej dokumentácie. Ak ide o tieniacu techniku s elektrickým ovládaním, je treba pripraviť aj elektroinštaláciu.

Dodávateľ robí zameranie stavebných otvorov a samotnú montáž, nastavenie a následný servis výrobku. Poskytuje aj odborné zaškolenie ovládania roliet a ich údržby. 

5. Ako správne postupuje dodávateľská firma po schôdzke so stavebníkom?

Ak máte už postavený dom, v prvom kroku dodávateľ zameria stavebné otvory a na základe toho nacení zákazku. V prípade, že dom ešte nemáte postavený a máte len projektovú dokumentáciu, uskutoční sa orientačné nacenenie dodávky tienenia podľa projektu a zameranie dodávateľ urobí až vo chvíli napr. hrubej stavby. Len čo stavba stojí a rolety alebo screeny sú vyrobené, namontuje tienenie. V prípade exteriérových roliet je dobré vedieť, že sa po prvom nastavení krajných polôh dojazdov už ďalej nenastavujú ako napríklad v prípade okien. S dodávateľom sa teda uvidíte až pri pravidelnej servisnej návšteve.

6. Aké sú najčastejšie chyby pri manipulácii s protislnečnými roletami (pri manuálnom aj elektrickom ovládaní)?

Najčastejšie k chybám dochádza hlavne pri ručnom ovládaní pomocou šnúry alebo popruhu. Užívatelia ťahajú buď ďaleko od okna, alebo začnú ťahať až uprostred okna. Rolety je treba ovládať presne podľa návodu a podľa inštrukcií montážnej firmy. 

Elektrické ovládanie je stabilné, v prvotnej fáze sa nastavia krajné polohy dojazdu motoru, ktoré držia počas celej životnosti roliet.

7. Ako sa starať o vonkajšie rolety? 

Rolety vyžadujú štandardnú starostlivosť. Je ich treba umývať vodou a použiť štandardné domáce čistiace prostriedky. Nesmú však obsahovať alkohol a rozpúšťadlá, aby nedošlo k poškodeniu povrchu a farebnej stálosti lamiel. Súčasne sa neodporúča používať vodné tlakové čističe.


Minirol.Newsletter.Info