Rozhovor

Obchodný riaditeľ pán Radek Havelka odpovedal na otázky spoločnosti SUNSYSTEM, s.r.o.

Náš obchodný partner, spoločnosť Sunsystem.cz, nás poprosil o odpovede na otázky, ktoré sa týkali našej spoločnosti a produktov, ale aj trendov v oblasti tienenia. Z priateľského rozprávanie potom vzišiel rozhovor, ktorý je nabitý zaujímavými informáciami, a môžete si ho prečítať na https://www.sunsystem.sk/novinky/rozhovor-s-minirol/.

 


Minirol.Newsletter.Info