Súčasný dizajn a vnútorné prostredie energeticky úsporných budov pozitívne ovplyvňujú screenové clony

Screenové clony Minirol sú produktom s veľkým potenciálom - vie odtieniť až 95% slnečnej energie a pritom prepúšťa do interiéru svetlo a čerstvý vzduch. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam bráni prehrievaniu interiéru a tým šetrí náklady na klimatizáciu. Vstupné dáta navyše uľahčujú vykonávanie potrebných výpočtov pri optimalizácii návrhu protislnečnej ochrany.

Vplyv screenových clôn na tepelnú a zrakovú pohodu v objekte

Veľkou výhodou je, že u tohto typu tieniacej techniky môže použiť autor projektu parametre tkaniny, teda materiálu clony, zároveň pre hodnotenie celého výrobku. Všetky potrebné údaje, s ktorými v praxi bežne projektant pracuje, sú uvedené vo vzorkovníku screenových látok, dodávaných pre screenové clony Minirol. Nie sú to však zďaleka všetky parametre, podľa ktorých je možné zariadenie protislnečné ochrany hodnotiť a vyberať. Norma STN EN 14501 uvádza i ďalšie hodnotiace kritériá pre zrakovú pohodu. Jedná sa o požiadavky na nepriesvitnosť, ale najmä na zrakový kontakt s okolím, ochranu pred oslnením, využitie denného svetla, podanie farieb a nočné súkromie. Všetky potrebné údaje pre zatriedenie podľa týchto kritérií sú pritom projektantom k dispozícii u firmy Minirol. S dátami možno pritom v konkrétnych prípadoch jednoducho a rýchlo pracovať.

Slnečné žiarenie a zariadení slnečnej ochrany

Samotné zariadenie protislnečné ochrany, v tomto prípade screenové clona, ​​je charakterizované činiteľmi odrazivosti Rs, pohltivosti As a priepustnosti Ts pre slnečné žiarenie. Platí vzťah, že As + Ts + Rs = 1, alebo ak 100%. Priepustnosť screene pre viditeľnú zložku žiarenia udáva vo vzorkovníka parameter Tv, ktorý zodpovedá normové hodnote svetelná priepustnosť zariadení slnečnej ochrany. Pri výbere vhodnej screenové clony je potreba vychádzať z požiadaviek na osvetlenosť interiéru (u kancelárie je cca 500 lx) a intenzity slnečného žiarenia (deň pri zamračenej oblohe v lete reprezentuje osvetlenosť 20 000 lx, letný deň v tieni 10 000 lx). Požadované hodnoty potom možno, pri zohľadnení uhla dopadu žiarenia, ľahko dopočítať pomôcť údajov uvedených vo vzorkovníku screenových clôn Minirol.
 

Príslušné výpočty aj skúsenosti z praxe ukazujú, že vplyv tienenie screenové clonou na energetickú bilanciu budovy je zásadný, najmä pokiaľ ide o letné mesiace. V ich priebehu je možné podľa vykonaných meraní znížiť teplotu vo vnútri miestnosti o 3-7 ° C. Pre screenové roletu je potom typické, že pri vysokom účinku pri odvrátení nežiaducich účinkov slnečného žiarenia zostáva zachovaný vizuálny kontakt s vonkajším prostredím a možnosť využitia priameho denného svetla.


Minirol.Newsletter.Info