Garážové brány MINIROL® COMFORT - Montáž na hrubej stavbe

Prednosťou rolovacích garážových brán je predovšetkým úspora miesta. Vráta vyrábame do šírky až 6 m av troch variantoch: BASIC/COMFORT/LARGE.
Rolovacie garážové brány sú opatrené unikátnym plávajúcim pojazdovým systémom, ktorý umožňuje pozičnú zmenu hriadeľa a tým vytvorenie optimálneho uhla nábehu lamelovej výplne do vodiacich líšt.

Z ďalších inovácií stojí za zmienku:

Svetelná mreža
Návrh nového profilu vodiacej lišty GL177 umožnil integráciu inovatívneho bezpečnostného prvku, tzv. svetelnej mreže [15]. Garážové brány budú zabezpečené v rámci celej svetlej šírky otvoru až do svetlej výšky 2.500 mm. V prípade narušenia trajektórie pohybu bránového krídla osobou či inou prekážkou, brána zastaví a začne reverzný chod.

Šikmý koncový profil
Na inštaláciu so šikmou podlahou máme riešenie v podobe šikmého koncového profilu s prevýšením až do 300 mm na ľavej alebo pravej strane.

Minirol.Newsletter.Info