Predokenné rolety a screenové rolety

Elektrické ovládanie

Elektrický pohon

Ovládanie predokenných a screenových roliet pomocou elektrického pohonu zabezpečuje najvyššiu mieru pohodlia bez námahy spojené s manuálnou obsluhou. Vďaka plynulému chodu roliet sa automaticky zvyšuje životnosť samotného výrobku. Vyspelé pohony, s elektronickou ochranou proti primrznutiu rolety alebo jej nabehnutí na prekážku, ochráni roletu pred poškodením, čím zvyšujú bezpečnosť prevádzky. Riadenie elektrického pohonu je štandardne riešené individuálne pomocou dvojpolohového roletového spínača. Pre váš vyšší domáci komfort je možné tiež skupinové či centrálne riadenie všetkých roliet alebo screenových clôn káblovým rozvodom prepojenými elektronickými spínačmi, resp. programovateľnými spínačmi s rozšírenou funkciou (spínacie hodiny, program astro, atď.). Voliteľne možno rolety a clony vybaviť prídavnými senzormi so slnečnou, veternou či teplotnou automatikou, ktoré môžu aj vo vašej neprítomnosti zaistiť príjemnú klímu v spojení s úsporou energií pre vykurovanie a klimatizáciu.

Rádiové riadenie

S moderným rádiovým riadením iveo môžete vaše rolety a clony ovládať bez obmedzení z ktoréhokoľvek miesta vo vašom dome. Diaľkovým ovládačom iveo je možné ovládať rolety a clony jednotlivo, po skupinách alebo centrálne, tzn. všetky naraz. Pre automatické riadenie sú k dispozícii zvláštne prevedenie prenosného alebo nástenného diaľkového ovládača s rozšírenú funkciou (spínacie hodiny, program astro, program dovolenka, atď.). Veľkou výhodou skupinového a centrálneho rádiového riadenia, oproti prevedenie s káblovým vedením, je možnosť kedykoľvek pripojiť ďalšie zariadenia či vykonať zmenu nastavenia skupinovo ovládaných zariadení. Pre maximálny komfort odporúčame pokročilý systém riadenia tieniacej techniky iveo Home Server.

Manuálne ovládanie

Kľuka

Ovládanie pomocou kľuky je k dispozícii pre predokenné rolety a screenové clony. Kľuka ovládania je štandardne pevne pripojená ku kĺbovému hriadeli prevodového mechanizmu rolety, avšak môže byť na želanie dodaná tiež ako odnímateľná. Tento typ ovládania je vhodný pre väčšinu rozmerov výrobku (v závislosti od typu výrobku).

Popruh / Šnúra

Predokenné rolety a screenové clony možno ovládať pomocou vertikálne vedeného popruhu alebo šnúry (iba rolety) z interiéru. Popruh alebo šnúra sú automatické navíjanie do navíjača s integrovanou brzdou, vďaka ktorej je možné roletu či clonu nastaviť do ľubovoľnej pozície. Tento typ ovládania je vhodný pre malé až stredné rozmery výrobku (v závislosti od typu výrobku).

Pružina

Predokenné rolety, rolovacie garážové vráta či rolovacie siete (štandardne) môžu byť priamo manuálne ovládané ťahaním za madlá umiestnené zvyčajne na koncovom profile. O automatické navíjanie rolety či siete do krycieho boxu sa stará tzv. kompenzačná hriadeľová pružina.

Siete proti hmyzu

Manuálne ovládanie

Madlo

Siete proti hmyzu sa ovládajú vždy manuálne. Na ovládanie sietí sa používajú rôzne typy madiel alebo madlo priečky.

Rolovacie garážové brány

Elektrické ovládanie

Elektrický pohon

Ovládanie rolovacích garážových brán pomocou elektrického pohonu zabezpečuje najvyššiu mieru pohodlia bez námahy spojené s manuálnou obsluhou. Plynulý chod elektrického ovládania zvyšuje životnosť samotného výrobku. Pre prípad dočasného výpadku elektrickej siete môžu byť brány vybavené elektrickým pohonom s manuálnou prevodovkou, ktorá je núdzovo ovládaná pomocou odnímateľnej kľuky - tzv. NHK. Alternatívou k manuálnemu núdzovému ovládaniu brán je rozšírenie o batériový záložný zdroj UPS. Riadenie elektrického pohonu je štandardne riešené individuálne pomocou dvojpolohového roletového spínača.

Rádiové riadenie

S modernou značkovou riadiacou jednotkou s integrovaným prijímačom môžete vaše brány ovládať kedykoľvek a za akéhokoľvek počasia z pohodlia vášho vozidla pomocou kompaktného diaľkového ovládača. Vďaka programovateľnej riadiacej jednotke môže byť automaticky ovládané tiež samotné osvetlenie garáže, čo ďalej zvyšuje komfort pri parkovaní vozidla v nočných hodinách. Pri plne automatizovanom riadení sú garážové rolovacie vráta vybavené širokou škálou certifikovaných bezpečnostných prvkov zaisťujúcich bezpečnosť prevádzky a spĺňajú tak všetky štandardy európskych predpisov a noriem. Je to napríklad ochrana proti nájazdu výplne brány na prekážku, záchytné zariadenie proti nekontrolovanému odvinutie výplne brán, svetelná či zvuková signalizácia chodu brány, a pod.

Pre maximálny komfort odporúčame pokročilý systém riadenia rolovacích garážových brán pomocou prídavného GSM modulu. Ovládanie brán tu funguje na princípe púheho prezvonenia telefónneho čísla GSM modulu vaším osobným mobilným telefónom, pričom vlastná prevádzka je úplne bezplatná. Tento spôsob riadenia nie je nijako obmedzený či ovplyvnený dosahom bežného rádiového signálu a je dostupný z akéhokoľvek miesta s pokrytím mobilnej siete GSM. Pomocou jednoducho formátovaných krátkych textových správ SMS možno ľahko spravovať zoznam oprávnených telefónnych čísel. Odpadajú tak prípadné problémy so stratou diaľkových ovládačov, nutná výmena batérií, a pod.

Manuálne ovládánie

Pružina

Rolovacie garážové brány môžu byť napr. v prípade nedostupnosti elektrickej siete priamo manuálne ovládané ťahaním za madlá umiestnené zvyčajne na koncovom profile. O automatické navíjanie rolety do krycieho boxu sa stará tzv. kompenzačná hriadeľová pružina.

Samoopraviteľné rýchlobežné fóliové brány MINIROL

Elektrický pohon

Rýchlobežné samoopraviteľné fóliové brány MINIROL sú vybavené elektrickým rýchlobežným pohonom s frekvenčným meničom, ktorý zaisťuje hladký a plynulý chod brány, maximálnu životnosť a možnosť extrémnej frekvencie prevádzky. Rýchlobežné fóliové brány MINIROL sú podľa EN12604 testované na 750.000 - 1.000.000 prevádzkových cyklov (podľa typu a rozmeru). Výnimočné nie sú v praxi ani aplikácie, kedy brány MINIROL dosahujú aj viac ako 1.000 prevádzkových cyklov otvorenia + zatvorenia za deň. Otvárací rýchlosti (podľa typu a rozmeru brány) sú od 1,2 až do 2,7 m / s. Rýchlosti zatvárania, takisto podľa typu a rozmeru, od 0,5 do 1,2 m / s.

Výkony motorov od 0,75 do 1,5 kW, prevádzkové napätie 1x230V (voliteľne možno trojfázové 400V), riadiace napätie 24V.

Riadenie brán, ovládacie a bezpečnostné prvky, signalizácia, diagnostika

Brány sú vybavené modernou riadiacou jednotkou, ktorá prechádza neustálym vývojom a zlepšovaním podľa aktuálnych trendov a spätnej väzby z praxe. Brány je možné pripojiť na systémy ako EPS či EZS.

Základné ovládanie brán prebieha prostredníctvom tlačidiel na riadiacej jednotke v kombinácii s mnohými ďalšími ovládacími prvkami, podľa priania zákazníka. Medzi tie najpoužívanejšie zariadenie patria najmä ťahové spínače, dodatočné tlačidlá, diaľkové ovládače, radary, indukčné slučky, bezkontaktné prístupové systémy, čítačky kariet a čipov, GSM moduly, ovládanie iným spôsobom, atď. Brány je možné zapojiť do "kaskády", teda tzv. komorovej prevádzky, kedy na tuneli je jedna brána prepojená s druhými a vzájomne sa ovládajú medzi sebou. Pri tomto riešení potom nie je otvor nikdy otvorený. Ide o veľmi často využívaný spôsob prevádzky v prostredí, kde sú kladené vysoké požiadavky na zachovanie čistoty alebo maximálnu elimináciu energetických strát.

Štandardnými bezpečnostnými prvkami sú podľa typu brány detektor odrolovania, infrazávora umiestnená priamo v konštrukcii brány a bezdrôtový detektor prekážok v spodnom flexibilnom vaku brány. Na požiadanie je možné bránu dodatočne vybaviť napríklad doplnkovými Infrazávorami, inframrežami, elektronickými poistkami proti vtiahnutiu (u nízkych otvorov), prezenčnými systémami, ktoré detekujú prítomnosť osôb či materiálu v nastavenom priestore atď.

Ako signalizáciu je možné k riadiacej jednotke pripojiť semafory, majáky, a iné podobné zariadenia. Softvér riadiacej jednotky umožňuje nielen nastavenie mnohých parametrov prevádzky, ale tiež okrem ďalších funkcií diagnostikuje prípadné závady, zaznamenáva počet prevádzkových cyklov, chybové hlásenia a pod.

Núdzové otvorenie

Pre prípad poruchy je štandardnou súčasťou každých brán kľuka pre núdzové manuálne otvorenie. V prípade výpadku elektrického napájania je možné vráta otvoriť manuálne kľukou, alebo je možné ich pre tieto situácie vybaviť záložným zdrojom UPS a kitom pre automatické alebo poloautomatické otvorenie pri výpadku prúdu. Niektoré typy brán je možné tiež doplniť reťazovým núdzovým ovládaním alebo únikovým východom integrovaným priamo v ploche fólie.

Rolovacie priemyselné brány a mreže

Elektrické ovládání

Elektrický pohon

Ovládanie rolovacích priemyselných brán a mreží pomocou trojfázového elektrického zásuvného (menšie až stredné veľkosti brány) alebo reťazového pohonu (obzvlášť veľké rozmery brán) zabezpečuje najvyššiu mieru prevádzkovej efektívnosti a vďaka plynulému chodu zvyšuje životnosť samotného výrobku. Pohony rýchlobežných rolovacích brán sú naviac štandardne vybavené integrovaným frekvenčným meničom pre dosiahnutie vysokej rýchlosti otvárania brán (až 1,7 m / s) a plynulého rozjazdu a brzdenia brány v koncových polohách. Pre prípad dočasného výpadku elektrickej siete sú pohony brán štandardne vybavené odnímateľnou kľukou pre manuálne zatvorenie brán - tzv. NHK, voliteľne tiež reťazovou núdzovou prevodovkou - tzv. KNH. Alternatívou k manuálnemu núdzovému ovládaniu brán je možné doplnenie o výkonný trojfázový preťažiteľný záložný zdroj. Riadenie elektrického pohonu je štandardne riešené pomocou základnej analógovej alebo digitálnej riadiacej jednotky s ovládacou klávesnicou.

Riadenie brán

S modernou, plne automatizovanou a programovateľnou značkovou digitálnu riadiacou jednotkou je zaistený maximálny komfort, bezpečná a bezporuchová prevádzka rolovacích brán a mreží. Vzájomným zladením pohonov a riadení, ktoré pochádzajú od jedného z najvýznamnejších a renomovaných výrobcov, je dosiahnutá dlhá životnosť a jednoduchá údržba zariadení. Akékoľvek funkčné nastavenie a prevádzkové informácie sú dostupné priamo z úrovne užívateľa, ktorý má kedykoľvek kompletný prehľad o stave zariadenia hlásením z integrovaného informačného displeja. Pri plne automatizovanom riadení sú priemyselné rolovacie brány a mreže vybavené širokou škálou certifikovaných bezpečnostných prvkov zaisťujúcich bezpečnosť prevádzky a spĺňajú tak všetky štandardy európskych predpisov a noriem. Je to napríklad ochrana proti nájazdu výplne brány / mreže na prekážku, záchytné zariadenie proti nekontrolovanému odvinutie výplne (integrované u nástrčných pohonov), svetelná alebo zvuková signalizácia chodu brány a pod.

Pre maximálny komfort odporúčame pokročilý systém riadenia rolovacích priemyselných brán a mreží pomocou prídavného GSM modulu. Ovládanie brán tu funguje na princípe púheho prezvonenia telefónneho čísla GSM modulu vaším osobným mobilným telefónom, pričom vlastná prevádzka je úplne bezplatná. Tento spôsob riadenia nie je nijako obmedzený či ovplyvnený dosahom bežného rádiového signálu a je dostupný z akéhokoľvek miesta s pokrytím mobilnej siete GSM. Pomocou jednoducho formátovaných krátkych textových správ SMS možno ľahko spravovať zoznam oprávnených telefónnych čísel. Odpadajú tak prípadné problémy so stratou diaľkových ovládačov, nutná výmena batérií, a pod.

 


Minirol.Newsletter.Info