V segmente okenných sietí sme pripravili novinku – nový sieťový profil PS701. Tento profil v kontexte s unikátnou technológiou spojenia rohov výrazne posúva kvalitu a životnosť našich okenných sietí Minirol.

Minirol.Newsletter.Info