Pohon brán

Pohon navíjajúci hriadele je vo väčšine prípadov zaistený použitím bočného nástrčného pohonu. Ide o trojfázový motor s prevodovkou, ktorá v sebe zároveň integruje tzv. pádovú brzdu.
Toto zariadenie teda zaisťuje bránu proti nekontrolovateľnému odvinutiu krídla v prípade zlyhania pohonného ústrojenstva brány.
  • Komfortné ovládanie a bezpečnosť
  • Spoľahlivú prevádzku
  • Riešenie na mieru
Kontaktujte nás
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!
903 726 277 info@minirol.sk

Pohon brán

Nadrozmerné typy brán bývajú poháňané z dôvodu vysokej hmotnosti bránového krídla bočným pohonom s reťazovým prevodom. Tu už zariadenie proti pádu brány nie je integrované v prevodovke pohonu, ale je separátne umiestnené ako protiľahlé uloženie navíjacieho hriadeľa.

Oba spomínané typy pohonov brán sa vyznačujú vysokou účinnosťou vďaka použitiu trojfázových motorov. V prípade, keď nie sú na bránu kladené požiadavky na vysokú účinnosť, teda časté otváranie a zatváranie, je možné aj použitie rúrkových priemyselných pohonov, prípadne nástrčných bočných pohonov s jednofázovým motorom. Pri týchto typoch pohonov sa však predpokladá max. 10 otvorení a zatvorení za jeden deň. Niektorí výrobcovia brán ponúkajú trojfázové rúrkové pohony, ich frekvencia použitia je až 30 otvorení a zavretí za jeden deň.
pv_2.jpg

Naopak, pri požiadavke na obzvlášť vysokú frekvenciu použitia brány bývajú štandardné bočné nástrčné pohony nahradené špeciálnymi pohonmi s prídavným alebo integrovaným frekvenčným meničom. Tento typ pohonu umožňuje plynulú reguláciu počtu otáčok na výstupnom hriadeli od 0-60 (podľa typu a výrobcu), a teda vysokú rýchlosť otvárania a zatvárania brány. Výhodou tohto typu pohonu je možnosť nastavenia plynulého rozjazdu a dojazdu brány do koncových polôh, čo priaznivo ovplyvňuje celkovú životnosť brány.

Manuálny reťazový prevod

Možným variantom pohonu (napr. v prípade nedostupnosti elektrickej siete) je použitie pohonu s manuálnym reťazovým prevodom. Táto prevodovka je umiestnená, rovnako ako bočný nástrčný elektrický pohon, mimo navíjacieho hriadeľa. Jej prevod tak pomáha navíjať lamely na hriadeľ pri otváraní brány. Toto riešenie je však, naproti elektrickému pohonu, obmedzené maximálnou plochou a aj výškou brány vzhľadom na prevodový pomer pohonu. Samotné ovládanie brány (otváranie a zatváranie) si vyžaduje manuálnu silu a chýba mu tak komfort elektricky poháňanej brány.

Bezpečnosť prevádzky a ovládania

Prevádzka rolovacej brány a jej ovládacie prvky sú viazané dodržaním bezpečnej prevádzky a ďalšími predpismi podľa slovenských technických noriem. Jedným zo špecifických a zároveň najdôležitejších bezpečnostných prvkov na rolovacích bránach je tzv. pádová brzda. Ide o mechanické zabezpečenie proti samovoľnému odvinutiu lamiel z hriadeľa a nekontrolovateľnému pádu bránovej výplne. Funguje na podobnom princípe ako bezpečnostné pásy v aute, keď pri prekročení rýchlosti otáčania navíjacieho hriadeľa (počtu otáčok za minútu) dôjde k jeho zablokovaniu a pomocou integrovaného mikrospínača aj k rozpojeniu bezpečnostného vstupu riadiacej jednotky.
upraveny_GV-ovladani-03.jpg

Ochránený je tak majetok a zdravie užívateľov, ako aj brána pred poškodením.

Základným spôsobom ovládania brány s elektrickým trojfázovým pohonom je použitie riadiacej jednotky s ovládaním v tzv. režime “mŕtvy muž”. Pri tomto spôsobe ovládania musí obsluha brány držať ovládacie tlačidlo pre zvolený smer (otvorenie alebo zatvorenie) po celý čas chodu brány. V prípade nebezpečia kolízie tak jediným uvoľnením tlačidla dôjde k okamžitému zastaveniu brány.

Ovládanie pomocou diaľkového vysielača

Pre komfortný spôsob ovládania s diaľkovým vysielačom sú použité pokročilejšie typy riadiacich jednotiek, ktoré sú vybavené výstupmi pre vyhodnotenie bezpečnostných prvkov.

Brány sú spravidla prevádzkované v tzv. impulznom režime, kedy vyslaním príkazu na pohyb brány v ľubovoľnom smere brána zachádza do nastavenej koncovej polohy, alebo sa následným príkazom zastaví v priebehu jej dráhy. Podmienkou pre ovládanie brány v impulznom režime je zabezpečenie nájazdovej hrany brány. Toto zabezpečenie je realizované pomocou optickej, kontaktnej alebo tlakovej spínacej lišty, ktorá je umiestnená v tesniacom profile spodnej lamely brány.

upraveny_GV-ovladani-01.jpg

Tento bezpečnostný prvok musí byť pred zavretím brány otestovaný riadiacou jednotkou a až po vyhodnotení jeho funkčnosti dôjde k pohybu brány.

Niektoré typy riadiacich jednotiek sú navyše vybavené vstupmi pre pripojenie a vyhodnotenie ďalších zariadení zvyšujúcich bezpečnosť prevádzky, ako sú svetelné závory, výstražné svetlá a majáky, či elektronická ochrana proti vsunutiu ruky (nutné pri bránach s výškou nižšou než 2,5 m). Pri použití integrovaných funkcií alebo prídavných kariet je tiež umožnené jednosmerné či dvojsmerné riadenie prevádzky pomocou semaforov (napr. brány v hromadných garážach), kaskádové riadenie pri prepojení viacerých brán atď.


Minirol.Newsletter.Info