Uzatvorené kaviarne v obchodnom centre

K uzatvoreniu kaviarne v obchodnom centre bola použitá rolovacia mreža.
miesto
Obchodné centrum
typ boxu
Montáž bez krycieho boxu, iba na konzolách
typ lamiel
Tradičná oceľová mriežkovina MP85
farba
Čierny pozink
uchytenie
Konzolový systém kotvený pomocou vodiacich líšt

Minirol.Newsletter.Info